Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK)

01/01/1989View on timeline

Nu duidelijk was geworden hoe groot de gevolgen van een kernramp kunnen zijn, besloot de Nederlandse overheid om zich beter op zo’n ramp voor te bereiden. Dit leidde tot het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK), dat in 1989 door de Tweede Kamer werd aangenomen. Het RIVM kreeg in het NPK de taak om een waarschuwingsmeetnet te bouwen en om, in geval van een incident, de stralingssituatie in kaart te brengen op basis van metingen en modelberekeningen. Om dit te kunnen doen heeft het RIVM een Meetnet Radioactiviteit ingericht, dat nu het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR Nationaal Meetnet Radioactiviteit ) heet. Het stralingsmeetnet van het RIVM bepaalt continu op een groot aantal locaties in Nederland het stralingsniveau en de hoeveelheid radioactiviteit in lucht. Bij een ongewone meetwaarde wordt er automatisch gewaarschuwd. Verder heeft het RIVM kort na Tsjernobyl geavanceerde meetwagens in gebruik genomen die op locatie alle soorten radioactiviteit kunnen meten en geschikt zijn om ter plekke radioactief besmette producten te onderzoeken.


(RIVM, 2016)

Minister Alders van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) opent op 14 maart 1990 het Landelijk Meetnet Radioactiviteit (LMR Landelijke Medische Registratie )

0 comments

Comment

No comments avaliable.

Author

Info

Published in 16/03/2020

Updated in 19/02/2021

All events in the topic Europa, Nederland en Tsjernobyl:


Invalid DateZweedse metingen
Invalid DateAmerikaanse satellietfoto'sAmerikaanse satellietfoto's
Invalid DateRadioactieve wolk bereikt NederlandRadioactieve wolk bereikt Nederland
Invalid DateMaatregelen in Nederland
Invalid DateNationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK)Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK)
Invalid DateResponsplan Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten